ถ่ายทอดสด ผ่าน ระบบ Youtube โดยทีมงาน R-radio Network สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชมรายการบันทึกย้อนหลัง

การถ่ายทอดสด

การเสวนาปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 27
1 เมษายน 2557

 

การเสวนาปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 26
4 มีนาคม 2557

 

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2557
ณ จังหวัดกาญจนบุรี


การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2557
ณ จังหวัดกาญจนบุรี

การเสวนาปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 24
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557

การเสนาปฏิรูปการเรียนรู้สู่
การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่25

เวทีถอดบทเรียนภาคีเครือข่ายการศึกษา
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
ณ จังหวัดกาญจนบุรี

 

 
VTR แนะแนวเรียนอาชีวศึกษา

การเสวนาปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 28
3 มิถุนายน 2557

 

 

ถ่ายทอดสด ผ่านเว็บไซต์ Youtube
โดยทีมงาน R-Radio Network วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 
 
 
 

ขอขอบคุณ เว็บไซต์ ที่ให้เราสามารถถ่ายทอดสดผ่านระบบได้
...................................................................................................................
เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับจอภาพขนาด 1024 x 768 pixel
ลิขสิทธิ์ของ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) และวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
email: krutore@gmail.com